R-L hangzók – motoros differenciáló gyakorlatok

A „r” és „l” hangzók helyes együttes ejtésének támogatásához gyűjtöttünk egybe gyakorlatokat. A külön-külön már helyesen ejtett hangzók párhuzamos elsajátításhoz kínálunk változatos lehetőségeket.
A gyakorlatsorok fokozatosan épülnek fel az izolált hangzók párhuzamos ejtésétől indulva. Ezt követően szótagokban történő ejtéssel segítjük a helyes artikuláció kialakítását. Erre épülnek a szó eleji, szóvégi és szóközi ejtést támogató gyakorlatok, beépítve a beszédhangok megkülönböztetésének fejlesztését célzó tréningeket is.
Váltakozó szósorok biztos ejtése után következhetnek az oppozíciós szó- és mondatpárok, ahol a magyar nyelv egyik fontos sajátosságára, egy-egy hang jelentésmódosító szerepére is felhívjuk a figyelmet.
A mondatszintű gyakorlást a párhuzamos ejtések mellett a beszédértés fejlesztésének támogatása is jellemzi.

 

Motoros differenciáló gyakorlatok

 

Motoros differenciálás izolált hangokkal – hívóképekkel Motoros differenciálás szótagokban-hívóképekkel
Motoros differenciálás szó elején – képolvasással Motoros differenciálás szó elején – auditív megerősítéssel, képolvasással
Motoros differenciálás szó végén – képolvasással Motoros differenciálás szó végén – auditív megerősítéssel, képolvasással
Motoros differenciálás szavakban – képolvasással Motoros differenciálás szavakban – auditív megerősítéssel, képolvasással
Motoros differenciálás oppozíciós szópárokban Motoros differenciálás oppozíciós szópárokban – mondatokkal
Motoros differenciálás mondatokban Motoros differenciálás mondatokban – egy szón belül