J-L-R hangzók – motoros differenciáló gyakorlatok

A „j”, „l” és „r” hangzók helyes együttes ejtésének támogatásához gyűjtöttünk egybe gyakorlatokat. A külön-külön már helyesen ejtett hangzók párhuzamos elsajátításhoz kínálunk változatos lehetőségeket.
A gyakorlatsorok fokozatosan épülnek fel az izolált hangzók párhuzamos ejtésétől indulva. Ezt követően szótagokban történő ejtéssel segítjük a helyes artikuláció kialakítását. Erre épülnek a szó eleji, szóvégi és szóközi ejtést támogató gyakorlatok, beépítve a beszédhangok megkülönböztetésének fejlesztését célzó tréningeket is.
Váltakozó szósorok biztos ejtése után következhetnek az oppozíciós szó- és mondatpárok, ahol a magyar nyelv egyik fontos sajátosságára, egy-egy hang jelentésmódosító szerepére is felhívjuk a figyelmet.
A mondatszintű gyakorlást a párhuzamos ejtések mellett a beszédértés fejlesztésének támogatása is jellemzi.

Motoros differenciáló gyakorlatok

 

Motoros differenciálás izolált hangokkal – hívóképekkel  Motoros differenciálás szótagokban-hívóképekkel 
Motoros differenciálás szó elején – képolvasással  Motoros differenciálás szó elején – auditív megerősítéssel, képolvasással 
Motoros differenciálás szó végén – képolvasással  Motoros differenciálás szó végén  auditív megerősítéssel, képolvasással 
Motoros differenciálás szavakban – képolvasással  Motoros differenciálás szavakban – auditív megerősítéssel, képolvasással 
Motoros differenciálás oppozíciós szópárokban  Motoros differenciálás oppozíciós szópárokban – mondatokkal 
Motoros differenciálás mondatokban  Motoros differenciálás mondatokban – egy szón belül